دكتر بيژن اميرفلاح

جراح-دانپزشک D.D.S

نشانی مطب:

دوره های تکمیلی :دوره های متصدی ایمپلنت     

علاقه مند به فعالیت در زمینه :زیبائی-ایمپلنت-Estetic Donitistry           

گروه تخصصی :Dental    

شماره تلفن مطب :32224243  

آدرس ایمیل :Dr.b.amirfalhah@gmail.com