دكتر فرخ کنگرلو

متخصص چشم

نشانی مطب: عصر: خيابان حسني ساختمان ماندگار- طبقه4 صبح: بيمارستان آذربايجان

فوق تخصص بیماریهای چشم

دوره های تکمیلی :فوق تخصصی  stra-Ant seg
فارغ التحصیل دانشگاه هاپکینز     

شماره تلفن همراه :09141415323  

شماره تلفن مطب :33458317  

آدرس ایمیل :farrokh.kangarlou@gmail.com