دكتر فرخ کنگرلو

متخصص چشم

حضور در كلينيك بيمارستان:

فوق تخصص بیماریهای چشم

دوره های تکمیلی :فوق تخصصی  stra-Ant seg
فارغ التحصیل دانشگاه هاپکینز     

شماره تلفن همراه :09141415323  

شماره تلفن مطب :33458317  

آدرس ایمیل :farrokh.kangarlou@gmail.com