دكتر ولي علیکوهی

متخصص گوش حلق بینی

حضور در كلينيك بيمارستان:

شماره تلفن مطب :32237386  

آدرس ایمیل :Vali-dr.Alikouhi@yahoo.com