دكتر پرويز رسولی اسکویی

متخصص گوش حلق بینی

حضور در كلينيك بيمارستان:

گروه تخصصی :ENT _ جراح پلاستیک بینی   

شماره تلفن مطب :04432229492