دكتر علي حسنی افشار

متخصص گوش حلق بینی

نشانی مطب: خیابان امام- جنب شعبه مرکزي بانک ملت- ساختمان شيشه اي- طبقه همكف- واحد 1

دوره های تکمیلی :طی دوره آندوسکوپی سینوس و بینی     

شماره تلفن مطب :044-32254601  

آدرس ایمیل :AliHASANIAFSHAR@YAHOO.com