دكتر علا الدين مهري

متخصص قلب و عروق

حضور در كلينيك بيمارستان:

دوره های تکمیلی :فلوشیپ در انتونشنال کاردیولوژی     

علاقه مند به فعالیت در زمینه :پزشکی - اجتماعی           

شماره تلفن همراه :09141416795  

شماره تلفن مطب :04412222815  

آدرس ایمیل :www.DRAMEHRI@YAHOO.COM