دكترمسعود فلاحي مطلق

متخصص فک و صورت

نشانی مطب: ارومیه- چهارراه مخابرات- ابتدای خیابان حسنی- ساختمان شمس- واحد١

شماره تلفن مطب: ٣٣٤٨٠٧٣٧ -٣٣٤٨٠٧٣٨  

آدرس ایمیل: M_fallahi_m@yahoo.com