دكترعلي صادقي

متخصص بيماريهاي عفوني و گرمسيري

نشانی مطب: خیابان حسنی- ساختمان بهار- پلاک 50- طبقه اول تلفن مطب :34629273-044

شماره تلفن مطب :34629273 -044

آدرس ایمیل :a_Sadeghiuo@yahoo.com