دكتر رضا صادقي

متخصص بيماريهاي عفوني و گرمسيري

نشانی مطب: خيابان حسني- ساختمان بهار- پلاك ٥٠- طبقه اول

شماره تلفن مطب 044-33462927:

آدرس ایمیل :Dr.reza_sadeghi@yahoo.com