دكتر ميترا مختاری توانا

متخصص زنان و زايمان

نشانی مطب: خیام شمالی- خان باباخان- ساختمان صدف

دوره های تکمیلی :دوره لاپاراسکوپی و سونوگرافی     

شماره تلفن همراه :09143413161  

شماره تلفن مطب :32224569  

شماره فکس مطب :32256410

آدرس ایمیل :Mithra_Tavana@yahoo.com