دكتر شيوا فیاض مقدم

متخصص زنان و زايمان

نشانی مطب: خیابان سرداران- کوچه خان باباخان- ساختمان لقمان حکیم- طبقه 2 -واحد 28