دكتر افسانه سهرابي

متخصص زنان و زايمان

نشانی مطب: ارومیه- خيابان مدنی2 - ساختمان آزمایشگاهی میلانی- طبقه دوم

شماره تلفن همراه :09143413043