دكتر سهيلا رفیع زاده

متخصص زنان و زايمان

نشانی مطب: خیابان امام- جنب بازار ستارخان- طبقه اول

گروه تخصصی: OB.Cyn    

شماره تلفن همراه: 09141410002  

شماره تلفن مطب: 04432230761