دكتر فرانك رحیمی رضایی

متخصص زنان و زايمان

حضور در كلينيك بيمارستان:

دوره های تکمیلی : لاپاراسکوپی و هیستروسکپی     

گروه تخصصی: بیماری های زنان و مامائی    

شماره تلفن همراه :09143410455-09034444684  

شماره تلفن مطب :02188677828