دكتر منصوره خليلي

متخصص زنان و زايمان

نشانی مطب: ارومیه- خیام شمالی- کوی خان باباخان- ساختمان پزشكان خيام طبقه اول

دوره های تکمیلی :دوره یکساله کولپوسکوپی از انگلستان     

شماره تلفن مطب :32233783