دكتر فرحناز جلوند

متخصص زنان و زايمان

نشانی مطب: خیابان امام خمینی- خیابان طرزی- ساختمان پزشکان سینا

دوره های تکمیلی: سونوگرافی زنان ومامائی     

گروه تخصصی: جراحی زنان و زایمان    

شماره تلفن همراه :09144418209  

شماره تلفن مطب :04432222495  

آدرس ایمیل :Fjalvand@ymail.com