دكترعزيز برزنجي

متخصص زنان و زايمان

نشانی مطب: خیابان امام - بالاتر از بیمارستان صولت کوچه صنایع دستی

شماره تلفن مطب: 32233340