دكتر فرهاد رموز

متخصص داخلی

نشانی مطب: ارومیه- خیابان خیام شمالی- کوچه خانباباخان - مجتمع پزشکان دکتر وطن دوست - طبقه چهارم

دوره های تکمیلی: آندوسکوپی دستگاه گوارش
غدد داخلی - آسم - بیماریهای مفصلی و روماتیسمی     

شماره تلفن مطب: 04432227321- 04432226140