دكتر فرهاد رموز

متخصص داخلی

حضور در كلينيك بيمارستان:

دوره های تکمیلی: آندوسکوپی دستگاه گوارش
غدد داخلی - آسم - بیماریهای مفصلی و روماتیسمی     

شماره تلفن مطب: 04432227321- 04432226140