دكتر محمد خالدرضایی

متخصص داخلی- فوق تخصص ریه

نشانی مطب: خیابان امام - کوچه صنایع دستی- ساختمان پزشکان رازی- طبقه سوم

دوره های تکمیلی :دوره 2 ساله فوق تخصص ریه     

شماره تلفن مطب: 32233053-044

آدرس ایمیل: Kh.REZAEI@Yahoo.com