دكتر مريم شريعتي

متخصص بيهوشي

حضور در كلينيك بيمارستان:

علاقه مند به فعالیت در زمینه: بیهوشی ومراقبت های ویژه           

شماره تلفن همراه :09144468133