دكتر بهمن فرشيد

ارولوژی-جراح کلیه ومجاری ادراری و تناسلی

حضور در كلينيك بيمارستان:

دوره های تکمیلی :لاپاراسکوپی و PCNL *     

علاقه مند به فعالیت در زمینه :           

گروه تخصصی :اورولوژی    

شماره تلفن همراه :09141416808  

شماره تلفن مطب :2229968  

آدرس ایمیل :Bahmafarshid@yahoo.com