دكتر مهرداد تهامي

ارولوژی-جراح کلیه ومجاری ادراری و تناسلی

حضور در كلينيك بيمارستان:

دوره های تکمیلی :عضو انجمن ارولوژی اروپا EAU
فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی تهران     

شماره تلفن همراه :09143430559  

شماره تلفن مطب :04432251316