دكتر سهيل همدانچي

متخصص ارتوپدی

نشانی مطب: ارومیه خیابان خیام شمالی ساختمان 14 طبقه اول

دوره های تکمیلی Advanced FX TX-Cawpre hensivw in Arthroplogy*     

گروه تخصصی :Orthopedic sorgean    

شماره تلفن همراه :09125088790  

شماره تلفن مطب :2227619 – 2223219  

آدرس ایمیل :SoheilHamadanchi@yahoo.com