دكتر رضا ابوالفتحی

متخصص ارتوپدی

حضور در كلينيك بيمارستان:

دوره های تکمیلی :جراحی زانو از انگلستان     

علاقه مند به فعالیت در زمینه :جراحی زانو-ارتوپدی کودکان-تروما           

گروه تخصصی :ارتوپدی    

شماره تلفن همراه :09143419083  

شماره تلفن مطب :2223716  

آدرس ایمیل :r-abolfathi@yahoo.com