دكتر علي تقی زاده افشاری

ارولوژی-جراح کلیه ومجاری ادراری و تناسلی

نشانی مطب: خيابان امام، روبه روي آموزش و پرورش، ساختمان نسل رازي، طبقه 3، واحد 2 

فوق تخصص پيوند كليه

آدرس مطب: خيابان امام، روبه روي آموزش و پرورش، ساختمان نسل رازي، طبقه 3، واحد 2 

شماره تلفن مطب :32222889

آدرس ایمیل :atafshari@yahoo.com