دكتر علي تقی زاده افشاری

ارولوژی-جراح کلیه ومجاری ادراری و تناسلی

حضور در كلينيك بيمارستان:

فوق تخصص پيوند كليه

شماره تلفن همراه :09141415775  

شماره تلفن مطب :32222889  

آدرس ایمیل :atafshari@yahoo.com