دكتر محمد حسين يوسفي راد

متخصص داخلی - فوق تخصص گوارش

نشانی مطب: ارومیه خیابان امام- روبروی خیابان طرزی- جنب بانك كارگران- طبقه 2

شماره تلفن مطب: 32232474-044

آدرس ایمیل :Dr.hosein.yousefirad@gmail.com