دكتر محمد حسين يوسفي راد

متخصص داخلی - فوق تخصص گوارش

حضور در كلينيك بيمارستان:

علاقه مند به فعالیت در زمینه :بیماری های گوارش           

گروه تخصصی :گروه داخلی    

شماره تلفن مطب :2232474  

آدرس ایمیل :Dr.hosein.yousefirad@gmail.com