دكتر رامين بهروزيان

متخصص داخلی - فوق تخصص گوارش

نشانی مطب: خیابان امام –بیمارستان دکتر صولتی-ساختمان پزشکان

گروه تخصصی: داخلی    

شماره تلفن همراه :09144430547  

شماره تلفن مطب :2228529  

آدرس ایمیل :rbehroozian@gmail.com    

آدرس مطب : خیابان امام _بیمارستان دکتر صولتی_ساختمان پزشکان