دكتر لطيف قنديلي

فوق تخصص جراحی توراکس

نشانی مطب: ارومیه-خیابان امام-خیابان طرزی ساختمان پزشکان طرزی - طبقه 3_شماره تلفن مطب :04432227332

دوره های تکمیلی :فوق تخصص جراحی توراکس – فلوشیپ جراحی سینه جراحان سینه آمریکا

سوابق فعالیت های علمی ـ آموزشی :
دانشگاه محل فعالیت سمت علمی نوع فعالیت تاریخ شروع تاریخ خاتمه
علوم پزشکی ارومیه استادیار تدریس جراحی عمومی 1367 1374
علوم پزشکی تبریز فلوشیپ استادیار دوره جراحی توراکس 1374 1376
علوم پزشکی ارومیه استادیار آموزش و عمل جراحی توراکس و جراحی عمومی 1376 1386
علوم پزشکی ارومیه دانشیار آموزش جراحی توراکس 1386 1387
راه اندازی بخش آموزشی جراحی عمومي 1380 -

سوابق فعالیت های پژوهشی :
دانشگاه محل فعالیت نوع فعالیت شرح فعالیت تاریخ فعالیت
علوم پزشکی ارومیه ــ بیش از 5 پایان نامه – درمان سوختگی با پرده آمینون و ترمیم طحال67 الی 74
علوم پزشکی تبریز ــ دنبلی شکل و گوارش
علوم پزشکی ارومیه تالیف اصول و کلیه جراحی توراکس 1379
علوم پزشکی ارومیه راهنمایی و مشاور بیش از 20 پایان نامهو دکترای عمومی 76 الی 87
علوم پزشکی ارومیه ابداع و اختراع رابط دابل لومن دستگاه بیهوشی ثبت شده پژوهش وزارت خانه 1378
    

علاقه مند به فعالیت در زمینه: جراحی ریه--گوارش-غدد- پستان           

گروه تخصصی :توراکس- جراحی عمومی    

شماره تلفن مطب :04432227332  

شماره فکس مطب :32222289

آدرس ایمیل :latif-ghandili@yahoo.com   

آدرس مطب ارومیه-خیابان امام-خیابان طرزی ساختمان پزشکان طرزی - طبقه 3