دكتر علي سينا

رادیولوژیست

نشانی مطب: خیابان خیام شمالی –کوی خانباباخان – مرکزتصویربرداری اندیشه

 شماره تلفن مطب :32251617-044

ايميل: DRAliSina@yahoo.com