دكتر چيا پروتي

جراحی مغز واعصاب و ستون فقرات

نشانی مطب: اروميه- خيابان شهيد بهشتي – كوي 26- ساختمان پاستور- طبقه اول- واحد 9

تلفن مطب: 33486560-044

ايميل: chia1038@gmail.com