دكتر حميد اشرفی حیدرلو

داخلي مغز واعصاب

نشانی مطب: ارومیه- خیابان کاشانی- روبروی درمانگاه فرهنگیان- شماره 22

 شماره تلفن مطب :2233396 -044