دكتر مسعود قهرمانلو

جراحی مغز واعصاب و ستون فقرات

نشانی مطب: ارومیه خیابان شهید بهشتی جنب بانک سرمایه

شماره تلفن مطب: 33471600  _33475600-044