چشم انداز

دور نما (چشم انداز ) بیمارستان آذربايجان

این بیمارستان در نظر دارد در راستای رسیدن به اهداف کلی و مورد نظر خود با ایجاد امکانات لازم در جهت تسهیل دسترسی مراجعین به خدمات درمانی قابل ارائه در این مرکز ، با بهترین کیفیت با رعایت اخلاق حرفه ای و با در نظر گرفتن کرامت انسانی و رعایت حداکثر استانداردهای مورد نظر وزارت بهداشت و درمان امکانات درمانی قابل دسترسی برای همه مراجعین را فراهم نماید.

بخش ها