بخش طب تصويري بيمارستان آذربایجان

بخش راديولوژي بيمارستان آذربایجان:

رييس بخش: جناب آقاي دكتر علي سینا

مسئول بخش: جناب آقاي حامد ایمانلو

اين واحد در طبقه پايين  روبروي آزمايشگاه واقع شده و از  زمان شروع به كار بيمارستان فعال بوده و مشغول ارائه خدمات تشخيصي ودرمانی به مراجعين محترم مي باشند . زمان فعاليت بخش به صورت صبح و عصر و در شيفت شب و ايام تعطيل به صورت آنكال مي باشد. 

پزشکان  بخش:

آقای دکتر سینا..........................متخصص رادیولوژی

آقای دکتر الماسی.....................متخصص رادیولوژی

تکنولوژیست ها :

آقای حامد ایمانلو.....................کارشناس رادیولوژی

آقای سیامک یوسفی..............کاردان رادیولوژی

خانم حمیده بابازاده................کاردان رادیولوژی

خانم ندا بهنوش ................... کارشناس رادیولوژی

مراجعين بخش فوق شامل بيماران بستري در بخشهاي مختلف بيمارستان و سرپائي  مي باشد.

تجهيزات بخش:

تجهيزات مورد نياز بخش راديولوژي كه به جهت تشخيص بيماريها بسيار حائز اهميت مي باشد و پر واضح است كه در امر درمان نيز تاثير فوق العاده اي ( چه از نظر اقتصادي براي بيمار و بيمارستان و بالطبع جامعه و چه از نظر پيامدهاي اجتماعي ) دارد عبارتند از :

دستگاههاي راديولوژي :

راديولوژي ثابت دیژیتال DDR 

- راديولوژي ثابت واریان

راديولوژي پرتابل دو دستگاه 

دستگاههاي سونوگرافي :

سونوگرافي آلوکا سونوگرافي پرتابل

-دستگاه سی تی اسکن مولتی اسلایس GE 

آشنايي با خدمات بخش راديولوژی :

خدماتي كه به اين بيماران ارائه مي شود ، شامل كليه راديوگرافي هاي ساده و راديوگرافي هاي اختصاصي اعم از سيستم گوارشي – ادراري ، تناسلي –  فيستولوگرافي و ... كه نياز به تزريق يا خوراندن مواد حاجب اشعه

خدمات راديوگرافي هاي اختصاصي شامل :

1- بررسي راديولو‍ژيك سيستم گوارشي كه شامل

الف) باريم سوالو B.S يا بلع باريم ( راديوگرافي تخصصي مري )

ب) UGI يا مري ، معده ، اثني عشر ( راديوگرافي تخصصي مري ، معده ،‌اثني عشر )

ج)‌ ترانزيت ( راديوگرافي تخصصي از روده باريك)

د)‌ باريم انما يا B.E (راديوگرافي تخصصي از روده بزرگ )

2- بررسي راديولوژ يك سيستم ادراري كه شامل

الف)‌ IVP راديوگرافي تخصصي كليه ها- حالب و مثانه

ب) VCUG راديوگرافي تخصصي پيشابراه و مثانه

ج)‌ يورتروگرافي رتروگراد

د) يورتروگرافي آنتي گراد 

لازم به ذكر است بخش راديولوژي بيمارستان تخصصي و فوق تخصصي آذربايجان سيستم تاريكخانه حذف شده و مجهز به سيستم ديجيتالDDR  مي باشد . كار با سيستم DR  نسبت به تاريكخانه دستي مزاياي زيادي دارد كه به تعدادي از آنها اشاره مي شود

مي توان در فضاي باز و روشن كار پروسيسينگ فيلم انجام شود.

بايگاني فيلم ها به صورت ديجيتال و نرم افزاري انجام مي شود

احتمال خراب شدن فيلم ها و سياه شدن به حداقل مي رسد

كم شدن پرتو گيري بيمار در اثر پردازش نرم افزاري سيستم انجام ميشود و بسيار اهميت دارد شامل مي شود.

.آشنايي با خدمات سونوگرافي :

در مبحث سونوگرافي نيز اشاره به اين نكته لازم است كه علاوه بر انجام سونوگرافي كليه ارگانهاي داخلي – نسوج نرم سطحي و عمقي Soft tissue - گنادها ( Ovary-Testis) –تيروئيد و پاراتيروئيد ،وقادر به انجام کالر داپلر (color dopler) کلیه اندامها میباشد.

آشنایی با خدمات سی تی اسکن:

سی تی اسکن بیمارستان مجهز به سی تی مولتی اسلایس یا اسپیرال میباشد که  اين دستگاه قادر به انجام سي تي اسكن هايمغز ، ريه ، شكم و لگن با و بدون كنتراست  تزریقی و  HRCT   در مقاطع 2 ميلي متري براي  بررسي دقيق تر وسی تی آنژیوگرافی وسی تی اسکن های سه بعدی(3D) از کلیه اندامها میباشد که بعلت اسپیرال بودن دستگاه بیماران کمترین دز جزبی را دریافت می کنند.

بخش ها