راهنماي اصول خود مراقبتي در برابر طوفان گرد و غبار

طوفان شن‌ و گرد و غبار جزء پدیده های‌ جوی‌ هستند که‌ بر اثر وزش باد بر ذرات سطح‌ زمین‌ به‌ وجود می‌ آیند. این‌ پدیده اغلب‌ در نواحی‌ خشک‌ و نیمه‌ خشک‌ و یا در مناطقی‌ که‌ اخیرا دچار خشکسالی‌ شده اند به‌ دفعات زیادی‌ به‌ خصوص در فصول گرم سال اتفاق می‌ افتد.

پدیده گرد و غبار به‌ دلیل‌ ایجاد رنج‌ وسیعی‌ از اثرات نقش‌ مهمی‌ در سیستم‌ زمین‌ دارد. که‌ اثر بر فرآیندهای‌ شیمیایی‌ جو و اقلیم‌، اثر بر خصوصیات آب و خاك، حرکت‌ نوترینت‌ ها و چرخه‌ مواد غذایی‌ در محیط‌ دریایی‌ و خشکی‌ از جمله‌ اثرات این‌ پدیده می‌ باشد.

گرد و غبار موجود در هوا خطرات جدی‌ برای‌ سلامت‌ انسان دارد. اندازه ذرات گرد و غبار یک‌ عامل‌ تعیین‌ کننده اصلی‌ خطر بالقوه برای‌ سلامت‌ انسان است‌.

دانلود فايل...