ارتقای سامانه های اطلاعات بیمارستانی براساس ١٠ محور استاندارد

مسئول حوزه آمار و فناوری اطلاعات سلامت معاونت درمان وزارت بهداشت گفت: طي دو ماه گذشته برای ارتقای سامانه های اطلاعات بیمارستانی، ۱۰ محور مشخص و ابلاغ شده كه در محور اول، استقرار پرونده کامل الكترونيك اسناد بستری بیمار در بیماستان مورد بررسي قرار گرفت.

به گزارش وبدا، دکتر رضا گل پیرا، مسئول حوزه آمار و فناوری اطلاعات سلامت معاونت درمان و سرپرست برنامه کشوری نظام سامانه ای اطلاعات بیمارستانی، در اجلاس معاونين درمان دانشگاه هاي علوم پزشكي سراسر كشور درخصوص اقدامات صورت گرفته در زمینه اجرایی شدن دستورالعمل اولویت های ارتقاي سامانه های بیمارستانی، اظهار كرد: طي دو ماه گذشته برای ارتقای سامانه های اطلاعات بیمارستانی، ۱۰ محور مشخص و ابلاغ شده كه در محور اول، استقرار پرونده کامل الكترونيك اسناد بستری بیمار در بیماستان مورد بررسي قرار گرفت.

وي افزود: براساس قوانين، بخشنامه ها و برنامه های موجود، بايد ١٨ فرم استاندارد در پرونده بيمار ثبت و لحاظ شود، اما در ارزيابي هاي صورت گرفته در مراكز درماني تعداد فرم ها بيش از اين تعداد اعلام شده است، بنابراين فرم های موجود بررسی، احصا و استاندارد خواهد شد که در این زمینه خبرگان فناوری اطلاعات سلامت بسیار کمک کرده اند‌.

مسئول حوزه آمار و فناوری اطلاعات سلامت معاونت درمان وزارت بهداشت درخصوص مستند سازی فقره های پرونده های پزشکی، تصريح كرد: با تشکیل کار گروه فنی نسبت به بازنگری سند مستندسازی فقره های پرونده های پزشکی و نحوه الکترونیک شدن هرکدام از فقره های اطلاعاتی، اقدام های خوبی انجام شده و امید است کارگروه دفتر فناوری اطلاعات سلامت حوزه معاونت درمان در فصل بهار این دستوالعمل را جهت اجرا در بیمارستان ها و استفاده در سامانه های HIS در اختیار عزیزان قرار دهد.

دكتر گل پيرا، بيان كرد: در عین حال باید توجه كرد، تبدیل فرم های کاغذی به الکترونیک در طول پروژه پرونده الکترونیک کار ساده ای نیست و شاید لازم باشد، در ابتدا به فکر استانداردسازی، اسکن و دیجیتالی كردن فرم ها باشیم. در طول این مدت، از دو روش موازي استفاده خواهیم کرد تا در نهایت بتوانیم به یک بانک جامع سلامت شمول به روز و آنلاین دست پيدا كنيم.

وي با بيان اينكه در پرونده الکترونیک امضا الکترونیک، قفل الکترونیک، اخذ گواهی پرونده کامل اسناد بستری نیز، مد نظر قرار مي گيرد، عنوان كرد: در محور دوم ارتقای سامانه های اطلاعات بیمارستانی، استقرار بانک قواعد مطرح شده است که اين موضوع نيازمند تعریف نظام فرمولاتوری و بانک قواعد برای تمام بخش های کلینیکی و پاراکلینیکي و نیز ايجاد امکان کنترل دستورات پزشكي مربوطه و اقدامات مرتبط با آن، بر اساس قواعد و دستورالعمل های ابلاغی است.

مسئول حوزه آمار و فناوری اطلاعات سلامت معاونت درمان وزارت بهداشت ادامه داد: در اين راستا، با کمک مدیران کل حوزه درمان دستوالعمل های بانک قواعد آماده شده است، اما این آغاز راه است كه امیدواريم با سرعت قابل قبولي در طول سال هاي آینده کل این قواعد احصا و تکمیل شود. 

وي اظهار كرد: لازم است، معاونین درمان دانشگاه ها در دانشگاه محل خدمت خود، زیرساخت ها و راهنماهای باليني مربوطه را بررسی و نسبت به پیاده سازی، استقرار و آموزش آنها اهتمام ورزند. بحث پیاده سازی منطقه ای و آموزش و هم سويي جریان بانک قواعد بسیار مهم و حیاتی است. 

دكتر گل پيرا، ثبت دستورات پزشکی را محور سوم ارتقای سامانه های اطلاعات بیمارستانی برشمرد و گفت: این مساله در حال بررسی و رایزنی با گروه های مختلف است و جمع بندی آن كار آساني نيست. زیرا در این زمینه اختلاف سلیقه وجود دارد و جمع بندي آنها زمانبر است. در عین حال، با هماهنگی حوزه درمان نسبت به چارچوب بندی آن در حال کار هستیم.

وي افزود: لازم است مدیران فناوری اطلاعات دانشگاه ها از حالا نسبت به برقراری زیرساخت لازم برای ثبت اطلاعات الکترونیک و آموزش همکاران درمانی کمیته راهبری لازم را تشکیل دهند.

وي عنوان كرد: محور چهارم به انطباق سیستم های مالی و حسابداری و پرسنلی با HIS خواهد پرداخت که در حال زمینه سازی های لازم برای استاندارد كردن فقره های مشترک بین نرم افزارهای مالی، اداری، پرسنلی و بیمارستانی هستیم.

مسئول حوزه آمار و فناوری اطلاعات سلامت معاونت درمان وزارت بهداشت با بيان اينكه مشاهده کامل پرونده الكترونيك بيمار توسط تیم پزشکی در مراکز مختلف در محور پنجم فراهم خواهد شد، افزود: با آماده سازی نسخه نویسی، نوبت دهی his  با نظام ارجاع همگام خواهد شد و زمینه ای برای استقرار آن خواهد بود.

وي گفت: ایجاد نظام انبار یکپارچه دارو و ملزومات محور هشتم فعالیت ها است که نظم و تمرکز بیشتری را در زمینه عرضه و تقاضا در بیمارستان را فراهم خواهد کرد. البته چالش کدهای استاندارد دارو و تجهیزات پزشکی یکی از بحث های ما بوده که با کمک و هدایت سازمان غذا و دارو به زودی برطرف و استاندارد نهایی ابلاغ خواهد شد.

دكتر گل پيرا خاطرنشان كرد: در محور نهم تمام سعی ما بر ایجاد امنیت داده ها و ارتقاي کیفیت. آنها است. اعتبارسنجی داده ها براساس لایه های اطلاعاتی صورت خواهد گرفت و باید از هم اکنون به فکر دسترسی افراد به پرونده های الکترونیک بیماران باشیم.

مسئول حوزه آمار و فناوری اطلاعات سلامت معاونت درمان وزارت بهداشت در پايان تاكيد كرد: در آخرین محور طراحی داشبورد تحلیلی برای ارزیابی اطلاعات و مدیریت بهینه هزینه ها، اقدامات و فرآیندها را در برنامه های خود داریم تا چرخه عملکرد سامانه های اطلاعات بیمارستانی تکمیل شود