پاسخگویی به سامانه 4030

شبکه بهداشت و درمان شهرستان قدس طی اطلاعیه ای از همه شهروندان محترم شهرستان تقاضا دارد پاسخ کارشناسان حوزه بهداشت که با شماره تلفن ۴۰۳۰ و یا  شماره های مراکز تحت پوشش شبکه و رای غربالگری و  بررسی وضعیت سلامت شهروندان با آنان تماس گرفته می‌شود را پاسخ دهند.

ین شماره‌ ها تبلیغاتی نیست و همکاری شهروندان در پاسخ به آن  بسیار ضروری است.

 دکتر میرشریفی مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان قدس گفت: شهروندان در صورتی که شماره ۴۰۳۰ با آنها تماس گرفت، به آن پاسخ دهند تا اطلاعات لازم برای غربالگری کرونا دریافت شود.

وی اضافه کرد: پرسنل شبکه بهداشت و درمان شهرستان از این طریق با شهروندان تماس می‌گیرند تا وضعیت ابتلا به کرونا را در خانواده‌ آنها  بررسی و در سامانه وزارت متبوع ثبت نموده و در صورت وجود فردی با علایم مشکوک نسبت به ارجاع فرد مشکوک به مراکز منتخب اقدام نمایند .

وی بیان کرد: نیروهای تخصصی بهداشتی شهرستان  در تمامی ایام عید امسال، به خاطر اهمیت سلامت شهروندان در محل خدمت خود بدون تعطیلی حاضر بوده و در حال ارائه خدمات بهداشتی درمانی و غربالگری  شهروندان در خصوص بیماری کرونا هستند.

ایشان از کلیه  همشهریان گرامی درخواست کرد به تماس پرسنل شبکه بهداشت پاسخ دهند و بیان داشت این امر نقش به سزایی در کنترل ویروس و بیماریابی در شهرستان دارد.