سامانه نسخه نويسي الكترونيك در ٣١ استان افتتاح شد

سامانه نسخه نويسي الكترونيك، در ٣١ استان كشور با حضور وزير بهداشت از طريق ويدئو كنفرانس به طور همزمان، افتتاح شد.
به گزارش وبدا، سامانه های نسخه نویسی الکترونیکی، رسیدگی الکترونیکی اسناد و استحقاق سنجی، با حضور دکتر سعید نمکی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، مهندس موهبتی، مدیر عامل سازمان بیمه سلامت، معاونين درمان دانشگاه های علوم پزشکی و مدیران کل بیمه سلامت کشور، در ٣١ استان كشور، از طريق ويدئو كنفرانس، رونمايي و آغاز به كار كرد