آرشیو اخبار بیمارستان

دانستني هاي سلامت به روزرساني 98/12/08

كنترل استرس_مقابله با كرونا ويروس گردآورنده: دكتر حميد اصغرزاده متخصص داخلي

ادامه خبر ...

سفر به تركيه

سفرديپلماتيك هيات گروه پزشكي آذربايجان (عكس)

ادامه خبر ...