آرشیو اخبار بیمارستان

دانستني هاي سلامت به روزرساني 98/11/24

مقابله با ويروس مرگبار كرونا گردآورنده: دكتر حميد اصغرزاده متخصص داخلي

ادامه خبر ...

سفر به تركيه

سفرديپلماتيك هيات گروه پزشكي آذربايجان (عكس)

ادامه خبر ...