آرشیو اخبار بیمارستان

سفر به جمهوري آذربايجان

سفرديپلماتيك هيات گروه پزشكي آذربايجان (عكس)

ادامه خبر ...

ارتقای سامانه های اطلاعات بیمارستانی براساس ١٠ محور استاندارد

مسئول حوزه آمار و فناوری اطلاعات سلامت معاونت درمان وزارت بهداشت خبر داد

ادامه خبر ...

سامانه نسخه نويسي الكترونيك در ٣١ استان افتتاح شد

مدیرکل دفتر مدیریت بیماری های غیر واگیر وزارت بهداشت

ادامه خبر ...

زمینه‌های همکاری در حوزه طب ایرانی در فرانسه بررسی شد

با سفر مشاور امور بین‌الملل دفتر طب ایرانی وزارت بهداشت به پاریس؛

ادامه خبر ...