آرشیو اخبار بیمارستان

دانستني هاي سلامت به روزرساني 98/10/19

گردآورنده: دكتر حميد اصغرزاده

ادامه خبر ...

سفر به تركيه

سفرديپلماتيك هيات گروه پزشكي آذربايجان (عكس)

ادامه خبر ...

كنفرانس كنترل بيماري آنفولانزا_ دكتر صالحي راد_فوق تخصص ريه

سخنران: دكتر صالحي راد_فوق تخصص ريه سالن كنفرانس بيمارستان آذربايجان_98/09/28 مخاطبين: گروه درماني/ اداري/ خدمات

ادامه خبر ...