بیمارستان

تخصصی و فوق تخصصی

آذربایجان


کنفرانس

 

کنفرانس یکروزه CPR

در راستای آموزش همکاران پزشک اورژانس و پزشکان بیمارستان و کادر پرستاری و مامایی کنفرانس یکروزه CPR  روز پنج شنبه مورخ 95/10/9 تحت عنوان بازآموزی ...

... گروه: کنفرانس    نظرات: 0
کنفرانس

جناب آقای دکتر محمدی فلاح (معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه) ضمن عرض ادب و احترام خدمت برادر بزرگوارم بدینوسیله انتخاب شایسته ی آن استاد دان...

... گروه: کنفرانس    نظرات: 0
کاربادستگاههای بخش -خانم صنیعی (سوپروایزرآموزشی)

  تاریخ وساعت برگزاری جلسه : 20/71/95      ساعت 13 الی 14 مکان : سالن کنفرانس بیمارستان   حضورکلیه...

... گروه: کنفرانس    نظرات: 0
حقوق گیرندگان خدمت-خانم نقوی (کارشناس اعتباربخشی)

تاریخ وساعت برگزاری جلسه : 16/7/95 -17/7/95   -18/7/95           ساعت 13 الی 14 مک...

... گروه: کنفرانس    نظرات: 0