بیمارستان

تخصصی و فوق تخصصی

آذربایجان

 

تاریخ وساعت برگزاری جلسه : 20/71/95      ساعت 13 الی 14
مکان : سالن کنفرانس بیمارستان
 
حضورکلیه پرستاران جدیدالورود-آزمایشی وافرادی که این دوره راسپری نکرده اند الزامی میباشد
حضورافرادعلاقمندبلامانع میباشد
[Atorpatdate] 95 کنفرانس

نام (الزامی)

ایمیل (الزامی)

وب سایت