بیمارستان

تخصصی و فوق تخصصی

آذربایجان

موضوعات ارسال شده در مرداد 1392

در هوای گرم، چای داغ بخورید!!

  پزشکان می‌گویند در روزهای گرم تابستان بهترین راه‌حل برای پایین آوردن دمای بدن، نوشیدن یک فنجان چای داغ به جای یک لیوان آب سرد است. متخصصا...

... گروه: خبر    نظرات: 0