بیمارستان

تخصصی و فوق تخصصی

آذربایجان

موضوعات ارسال شده در مهر 1396

عفونت هاي بيمارستاني

به عفونتي گفته ميشودكه پس ازپذيرش بيماردربيمارستان(48 تا 72 ساعت بعد) يا طي دوره مشخص پس از ترخيص بيماررخ ميدهد ودرزمان پذيرش بيماروجود نداشته باشد ود...

... گروه: خبر    نظرات: 0
كلاسهاي زايمان فيزيولوژيك رايگان

قابل توجه شهروندان محترم  كلاسهاي زايمان فيزيولوژيك بطور رايگان درطول هفته درمحل بيمارستان آذربايجان برگزار ميگردد جهت هماهنگي واطلاع از جز...

... گروه: خبر    نظرات: 0