بیمارستان

تخصصی و فوق تخصصی

آذربایجان

موضوعات ارسال شده در مهر 1395

نگران نباشید، آب گرم و سرد به یک اندازه دست ها را تمیز می کنند

پژوهشگران در آمریکا اعلام نموده اند، این نظر صحت ندارد که شستن دست با آب گرم بیش از شستن با آب سرد در از بین بردن میکروب ‌ها مؤثر است.در این پژوه...

... گروه: خبر    نظرات: 0