بیمارستان

تخصصی و فوق تخصصی

آذربایجان

تخصص :بیهوشی             

شماره نظام پزشکی :9731  

دوره های تکمیلی :     

علاقه مند به فعالیت در زمینه :تخصص مربوطه           

گروه تخصصی :    

شماره تلفن همراه :09126232191  

شماره تلفن مطب :  

شماره فکس مطب :

آدرس ایمیل :dr.shahgoli@yhoo.com    

آدرس وب سایت :

آدرس مطببیمارستان آذربایجان