بیمارستان

تخصصی و فوق تخصصی

آذربایجان

تخصص :زنان وزایمان             

شماره نظام پزشکی :25301  

دوره های تکمیلی :*زنان وزایمان     

علاقه مند به فعالیت در زمینه :مامایی           

گروه تخصصی :زنان وزایمان    

شماره تلفن همراه :09141415906  

شماره تلفن مطب :2230423-2242707  

شماره فکس مطب :2227787

آدرس ایمیل :Shivaahmady@yahoo.com    

آدرس وب سایت :

آدرس مطبخیام شمالی کوچه خان باباخان-ساختمان پزشکی مداین پلاک 58